Hay friends, Dengerin lagu yuks
Hehehehe ..
Qinthani Dhea ST

Perempuan, 24 tahun

Bogor, Indonesia

Ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja dengan menyembah-Nya dan tidak menyekutukan dengan yang lain dan tidak riya dalam beramal.
::
Journal of Sincerity
Shutdown

Navbar Bawah

Cari Blog Ini

Jumat, 17 Januari 2014

Daftar Isi
    0   komentar

    Cancel Reply